angle-left

Over de Fiscale Stemwijzer

De Fiscale Stemwijzer is een initiatief van Flynth adviseurs en accountants en Register Belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging voor belastingadviseurs in het mkb.

De Fiscale Stemwijzer vergelijkt de belastingmaatregelen uit de (concept) verkiezingsprogramma’s van dertien partijen zoals deze luidden op 30 januari 2017. Een aantal belangrijke fiscale thema’s zijn hierin gekoppeld aan onze interpretatie van de vergeleken verkiezingsprogramma’s. Uitingen die niet zijn verwoord in genoemde programma’s zijn niet verwerkt in De Fiscale Stemwijzer. De Fiscale Stemwijzer is tot stand gekomen onafhankelijk van de dertien partijen en staat los van andere stem-/kieswijzers.

De Fiscale Stemwijzer is bedoeld om aandacht te besteden aan fiscale maatregelen, zo helpen we u om uw stem te bepalen. Er kunnen nadrukkelijk geen rechten aan deze stemwijzer ontleend worden. Voor een volledig overzicht van de verkiezingsprogramma’s verwijzen wij u naar de websites van de verschillende partijen.

© RB & Flynth 2017